ยุติการให้บริการวันที่ 15 มี.ค. 64

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและใช้บริการมาโดยตลอด
หากวันการใช้งานคงเหลือหลังวันที่ 15 มี.ค. 64 สามารถติดต่อขอรับคืนเงินได้ที่ Facebook Fanpage: CodeStudio
โดยแจ้งข้อมูลสมาชิกในระบบ และทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้กับท่านภายใน 1 - 3 วันทำการ
📢 ประกาศการให้บริการ
เรียนลูกค้าที่ใช้บริการ MCSHOP.in.TH

ทางเรามีจะยุติการให้บริการวันที่ 15 มี.ค. 64 โดยข้อมูลในระบบจะถูกรักษาไว้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 64 เพื่อให้ลูกค้านำข้อมูล Database เกี่ยวกับระบบ AuthMe ต่างๆ ออกจากระบบ
ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ทางเราดำเนินการ Backup SQL ออกมาได้
และจะยุติการให้บริการระบบเว็บไซต์ถาวรวันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ในช่วงวันที่ 15 มี.ค. จนถึง 15 มิ.ย. ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จะไม่สามารถเช่าบริการหรือต่ออายุได้

กรณีที่วันการใช้งานคงเหลือหลังวันที่ 15 มี.ค. 64 เป็นต้นไปท่านสามารถแจ้งขอรับเงินคืนได้ (คิดตามวันที่เหลือตามวันระบบ)
โดยแจ้งข้อมูลมาทาง Inbox Fanpage หรือ @LINE และ Email: support@csne.co.th