คู่มือการตั้งค่า AuthMe (Database)

การตั้งค่าต่อไปนี้เป็นส่วนของการใช้ MCSHOP Server เซิฟเวอร์จากทางเรา เท่านั้น


1. การตั้งค่า AuthMe config ส่วนของ Minecraft
 1. สามารถใช้ Plugin: AuthMe เวอชั่นใดก็ได้ (ที่รองรับ MySQL)
 2. เมื่อติดตั้ง Plugins AuthMe เรียบร้อยแล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ AuthMe และแก้ไขไฟล์ config.yml
 3. แก้ไข backend: 'mysql' <- กรุณาตั้งเป็น mysql ด้วยในบรรทัดนี้
 4. แก้ไข caching: false (เพื่อให้เวลาเปลี่ยนรหัสผ่านหน้าเว็บแล้วระบบในเกมอัพเดททันที)
 5. แก้ไข mySQLHost: '{DB Host}'
 6. แก้ไข mySQLPort: '{DB Port}'
 7. แก้ไข mySQLUsername: '{DB Username}'
 8. แก้ไข mySQLPassword: '{DB Password}'
 9. แก้ไข mySQLDatabase: '{DB Name}'
 10. แก้ไข mySQLTablename: '{AuthMe Table}'
 11. ตัวอย่างการตั้งค่าตามรูปภาพข้างล่างนี้ได้เลย
 12. หลังจากนั้นบันทึกไฟล์ config.yml และทำการ Restart server (ไม่แนะนำให้ Reload)
 13. ระบบ Plugin: AuthMe จะดำเนินการสร้าง Table ที่ชื่อ authme ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
 14. หลังจาก Server ของท่านรันเสร็จแล้วให้ดำเนินการกด "Test connect (AuthMe)" ในหน้าตั้งค่าของ MCSHOP.in.TH
 15. ระบบจะดำเนินการสร้าง Field 'mcshop_points' และ 'mcshop_rp' เพื่อเป็นตัวกำหนดการเก็บพ้อยของสมาชิก
 16. หากพบปัญหา Error ข้อผิดพลาด ดังนี้
  1. Table AuthMe not found : ระบบ Plugin AuthMe ยังไม่ได้สร้างตาราง 
  2. Database not found : ระบบไม่พบฐานข้อมูล Database ที่กำหนดไว้ 
  3. Cannot connect Database : ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL Server ได้ 

   ให้ตรวจสอบส่วนของการเชื่อมต่อข้างต้นให้ละเอียดอีกครั้ง

2. การตั้งค่าบน WebShop ส่วนของ MCSHOP.in.TH
 1. ไปที่หน้า Manage -> Minecraft (หรือคลิกที่นี้)
 2. สามารถเลือกการเชื่อมต่อ AuthMe Database ได้ 2 ช่องทางคือ
  1. MCShop Server เซิฟเวอร์จากทางเรา : ทางเซิฟเวอร์เราจะสร้าง Database มาให้ใช้งาน
  2. My own server เซิฟเวอร์ของฉัน : ใช้การเชืี่อมต่อ MySQL ของเซิฟเวอร์ท่าน

การตั้งค่าต่อไปนี้เป็นส่วนของการใช้ Own Server เซิฟเวอร์ตัวเอง เท่านั้น


1. การตั้งค่า AuthMe config ส่วนของ Server ตัวเอง
 1. สามารถใช้ Plugin: AuthMe เวอชั่นใดก็ได้ (ที่รองรับ MySQL)
 2. เมื่อติดตั้ง Plugins AuthMe เรียบร้อยแล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ AuthMe และแก้ไขไฟล์ config.yml
 3. แก้ไข backend: 'mysql' <- กรุณาตั้งเป็น mysql ด้วยในบรรทัดนี้
 4. แก้ไข caching: false (เพื่อให้เวลาเปลี่ยนรหัสผ่านหน้าเว็บแล้วระบบในเกมอัพเดททันที)
 5. แก้ไข mySQLHost: '{DB Local Host}'
 6. แก้ไข mySQLPort: '{DB Local Port}'
 7. แก้ไข mySQLUsername: '{DB Local Username}'
 8. แก้ไข mySQLPassword: '{DB Local Password}'
 9. แก้ไข mySQLDatabase: '{DB Local Name}'
 10. แก้ไข mySQLTablename: '{AuthMe Table}'
 11. ตัวอย่างการตั้งค่าตามรูปภาพข้างล่างนี้ได้เลย
 12. -
 13. หลังจากนั้นบันทึกไฟล์ config.yml และทำการ Restart server (ไม่แนะนำให้ Reload)
 14. ระบบ Plugin: AuthMe จะดำเนินการสร้าง Table ที่ชื่อ authme ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

2. การตั้งค่า Allow remote MySQL (Windows Firewall)
 1. ไปที่ phpMyAdmin ที่ท่านได้ติดตั้งไว้ เช่น http://localhost/phpmyadmin
 2. ไปที่ Tab: Users แล้วเลือก User ที่ท่านสร้างไว้สำหรับเชื่อมกับ AuthMe
 3. ไปที่เมนู Login Information โดยแก้ไขดังนี้
  1. Host: ตั้งเป็น % (ความหมายคืออนุญาตจากทุกที่หรือจะตั้งเป็น 103.91.206.2 เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า)
  2. Password: เลือกเป็น Do not change the password (เพื่อไม่ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเดิม)
  3. และเลือกเป็น Keep the old one (ความหมายคือไม่ลบ User เก่าออก โดยระบบจะสร้าง User ขึ้นมาใหม่สำหรับครั้งนี้)
  4. ตามตัวอย่างรูปภาพข้างล่างนี้
  5. หลังจากนั้น Go เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูล
 4. ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่า Firewall ให้สามารถ Allow TCP port ของ MySQL ได้
 5. สำหรับเครื่องเซิฟเวอร์ที่เปิด Firewall เป็น On ไว้เท่านั้น
 6. ไปที่ Windows -> Windows Firewall with Advanced Security
 7. ไปที่ Inbound Rules และไปที่ New Rule...
 8. เลือกเป็น Port
 9. เลือกเป็น TCP กำหนด Specific local ports: 3306 (เป็น Port ของ MySQL หรือหากตั้งค่าเป็นพอร์ตอื่นกรุณาตั้งค่าตามที่ตั้งไว้)
 10. เลือกเป็น Allow the connection
 11. เลือกเป็น Domain, Private, Public ทั้งหมด
 12. กำหนดชื่อตามต้องการ
 13. หลังจากกด Finish ก็จะเรียบร้อยแล้ว

3. การตั้งค่าบน WebShop ส่วนของ MCSHOP.in.TH
 1. ไปที่หน้า Manage -> Minecraft (หรือคลิกที่นี้)
 2. เลือก My own server เซิฟเวอร์ของฉัน
 3. โดยนำข้อมูลจากการตั้งค่า MySQL ในขั้นตอนที่ 1. การตั้งค่า AuthMe config ส่วนของ Server ตัวเอง ข้างต้นมากรอกข้อมูล
 4. โดย Select server เลือกเป็น My own server เซิฟเวอร์ของฉัน
 5. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทดสอบโดยการกด "Test connect (AuthMe)"
 6. ระบบจะดำเนินการสร้าง Field 'mcshop_points' และ 'mcshop_rp' เพื่อเป็นตัวกำหนดการเก็บพ้อยของสมาชิก
 7. หากพบปัญหา Error ข้อผิดพลาด ดังนี้
  1. Table AuthMe not found : ระบบ Plugin AuthMe ยังไม่ได้สร้างตาราง 
  2. Database not found : ระบบไม่พบฐานข้อมูล Database ที่กำหนดไว้ 
  3. Cannot connect Database : ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL Server ได้ 

   ให้ตรวจสอบส่วนของการเชื่อมต่อข้างต้นให้ละเอียดอีกครั้ง