คู่มือการตั้งค่า Server Query & Command

การตั้งค่านี้จะมีอยู่ทั้งหมดดังนี้

 1. การตั้งค่า Server ส่วนของ Minecraft
 2. การตั้งค่า Firewall เพื่ออนุญาตเชื่อมต่อจากภายนอก
 3. การตั้งค่าบน WebShop ส่วนของ MCSHOP.in.TH

1. การตั้งค่า Server ส่วนของ Minecraft
การเปิด Server IP
 1. แก้ไขไฟล์ server.properties 
 2. แก้ไข server-ip=XXX.XXX.XXX.XXX (IP ของท่าน)
การเปิด Server: Query port
 1. แก้ไขไฟล์ server.properties 
 2. แก้ไข enable-query=false เป็น enable-query=true
 3. เพิ่ม query.port=25565 ลงไปในไฟล์ server.properties
   
การเปิด Server: RCON
 1. แก้ไขไฟล์ server.properties 
 2. แก้ไข enable-rcon=false เป็น enable-rcon=true
 3. เพิ่ม rcon.port=25575 ลงไปในไฟล์ server.properties
 4. เพิ่ม rcon.password=PASSWORD ลงไปในไฟล์ server.properties (คำแนะนำ: ความยาวรหัสมากกว่า 4 ตัวอักษร)
   

2. การตั้งค่า Firewall เพื่ออนุญาตเชื่อมต่อจากภายนอก
 1. สำหรับเครื่องเซิฟเวอร์ที่เปิด Firewall เป็น On ไว้เท่านั้น
 2. ไปที่ Windows -> Windows Firewall with Advanced Security
 3. * การกำหนดของ Server Query (Port UDP)
 4. ไปที่ Inbound Rules และไปที่ New Rule...
 5. เลือกเป็น Port
 6. เลือกเป็น UDP กำหนด Specific local ports: 25565 (หรือตามที่กำหนดไว้ Query ขั้นตอนที่ 1. ข้างต้น)
 7. เลือกเป็น Allow the connection
 8. เลือกเป็น Domain, Private, Public ทั้งหมด
 9. กำหนดชื่อตามต้องการ
 10. หลังจากกด Finish ก็จะเรียบร้อยแล้ว
 11. * การกำหนดของ Server RCON (Port TCP)
 12. ทำซ้ำในขั้นตอนของกดเพิ่ม Add Rules (Firewall) ข้างต้น
 13. โดยเปลี่ยนจาก Rule apply เป็น TCP และกำหนด Specific local ports: 25575 (หรือตามที่กำหนดไว้ RCON ขั้นตอนที่ 1. ข้างต้น)
 14. หลังจากกด Finish ก็ให้ระบบ MCSHOP สามารถเชื่อมต่อ Server Query และ RCON ได้

3. การตั้งค่าบน WebShop ส่วนของ MCSHOP.in.TH
 1. ไปที่หน้า Manage -> Minecraft (หรือคลิกที่นี้)
 2. กรอก Server IP ของท่าน
 3. กรอก Server Query ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 4. กรอก RCON Port ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 5. กรอก RCON Password ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 6. หลังจากนั้นสามารถ "Test connect to Query หรือ RCON server" เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อได้