คู่มือการตั้งค่า Topup TMPAY & TMTOPUP

สามารถใช้งานระบบเติมเงิน TrueMoney : TMPAY และ TMTOPUP

 • การตั้งค่า TMPAY
 • การตั้งค่า TMTOPUP

  โดยท่านสามารถเลือกใช้งานระบบได้ความต้องการ (แนะนำให้ใช้ TMPAY เนื่องจากระบบทำงานได้รวดเร็วที่สุด)

• การตั้งค่า TMPAY
 1. ระบบเติมเงินผ่าน TMPAY จะตั้งค่าเพียงส่วนของ Merchant ID เท่านั้น
 2. เข้าระบบของ TMPAY และจะพบกับ รหัสร้านค้า (มุมบนซ้าย)
 3. ให้นำ รหัสร้านค้า มากรอกข้อมูลในส่วนของ Manage -> Topup (หรือคลิกที่นี้)
 4. มากรอก TMPAY Merchant และบันทึกข้อมูล
 5. และ "Save บันทึกข้อมูล" เพื่อเสร็จสิ้น

• การตั้งค่า TMTOPUP
 1. ระบบเติมเงินผ่าน TMTOPUP จะต้องตั้งค่าในส่วนของ TMTOPUP และ MCSHOP.in.TH ดังนี้
 2. เข้าระบบของ TMTOPUP และจะพบกับ รหัสร้านค้า
 3. ให้นำ รหัสร้านค้า มากรอกข้อมูลในส่วนของ Manage -> Topup (หรือคลิกที่นี้)
 4. กรอก TMTOPUP UID มากรอกในระบบ MCSHOP.in.TH
 5. และไปที่หน้า "ตั้งค่าหน้าเติมเงิน" ของระบบ TMTOPUP
 6. กรอก API Passkey : กำหนดเองหรือจะสุ่มขึ้นมาจากในระบบ MCSHOP.in.TH มากรอกในระบบ TMTOPUP
 7. กรอก API URL : ให้นำข้อความจากในระบบ MCSHOP.in.TH มากรอกในระบบ TMTOPUP
 8. และ "Save บันทึกข้อมูล" เพื่อเสร็จสิ้น