คู่มือการตั้งค่า PayPal

• การตั้งค่า PayPal ในส่วนของระบบ PayPal

 1. เข้าระบบของ PayPal Developer (https://developer.paypal.com/ของ PayPal (Log into Dashbaord)
 2. ไปที่ส่วนของ My Apps & Credentials และเลื่อนลงมาส่วนของ REST API apps
 3. กด "Create App" เพื่อสร้าง REST API
 4. กรอก App Name : ชื่อของเว็บช้อปท่านหรือชื่ออื่นที่ต้องการ และกด "Create App" เพื่อยืนยันการสร้าง
 5. ในส่วนของ App setting ในหน้า PayPal ให้ดำเนินดังนี้
  1. เปลี่ยนเป็นระบบ LIVE ข้อมูลจะขึ้นมา
  2. นำ PayPal account มากรอกในระบบ MCSHOP.in.TH
  3. นำ Client ID มากรอกในระบบ MCSHOP.in.TH
  4. นำ Secret มากรอกในระบบ MCSHOP.in.TH
 6. และ "Save บันทึกข้อมูล" ในระบบ