คู่มือการตั้งค่า TrueWallet

• การตั้งค่า TrueWallet
 1. ระบบจะตรวจสอบให้ต่อเมื่อผู้เล่นกด แจ้งโอนเงินผ่านวอเลท 
 2. ในการตั้งค่าให้กรอกข้อมูลดังนี้
  1. เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กับ Wallet นั้น
  2. Email ที่ใช้สำหรับเข้าระบบ Wallet (ผ่านทางเว็บไซต์ https://wallet.truemoney.com/ เท่านั้น)
  3. Password ที่ใช้สำหรับเข้าระบบ Wallet (ผ่านทางเว็บไซต์ https://wallet.truemoney.com/ เท่านั้น)

• หลักการทำงานของระบบ TrueWallet จาก MCSHOP.in.TH
 1. สมาชิกโอนเงินผ่านทาง Wallet เข้ายังบัญชีของ WebShop
 2. สมาชิกจะต้องมาแจ้งโอนเงินในระบบ WebShop โดยการนำ Transaction ID (เลขที่อ้างอิง) 
 3. มากรอกที่ระบบแจ้งโอนเงินช่องทาง TrueWallet ที่ระบบ WebShop
 4. ระบบเซิฟเวอร์จะดำเนินการไปดึงข้อมูลจาก Wallet บัญชีของ WebShop ที่ตั้งค่าไว้ข้างต้น
 5. โดยจะดึงรายการล่าสุด 50 รายการในบัญชีของ WebShop (เพื่อรอสำหรับรายการอื่นๆ ให้สมาชิกมาแจ้งยืนยันต่อไป)
 6. หาก Transaction ID (เลขที่อ้างอิง)  ตรงกับข้อมูลในรายการบัญชีของ WebShop ระบบจะแจ้งสมาชิกว่ารายการสำเร็จ