คู่มือการตั้งค่า Wallet CSNE

Wallet CSNE

สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ Wallet CSNE
  1. จำเป็นจะต้องเปิดใช้งาน Livemode โดยการยืนยันข้อมูล สำเนาบัตรประชาชน, วัตถุประสงค์การใช้งาน
  2. หลังจากการยืนยันบัตรประชาชนเพื่อเปิดใช้งานจริงสำเร็จแล้ว จะต้องสร้างร้านค้าเพื่อใช้งาน
  3. นำ Public Key และ Secret Key จาก Wallet CSNE มากรอกใน MCSHOP

  4. เสร็จสิ้นการตั้งค่า Wallet CSNE สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที